Ervaringen online hulp

Angst en alcohol

250x198+stoppen+met+alcohol.png

Ervaar je wel eens paniekaanvallen zonder een duidelijke reden? Ben je wel eens bang in situaties waarin je sociaal moet functioneren? Bijna 1 op de 5 mensen in Nederland heeft in zijn leven ooit last van een vorm van overmatige angst zoals: paniek, sociale angst of een fobie.

Wat is de invloed van alcohol op angst?

De combinatie angst en overmatig alcoholgebruik komt vaak voor. De diagnose angststoornis kan pas gesteld worden als je 3 weken geen alcohol drinkt en nog steeds angstig bent. Vaak verdwijnen angstklachten als je stopt met drinken. Als de klachten na het stoppen met alcohol drinken niet verdwijnen of zelfs verergeren, is er goede hulp voor je angststoornis. Behandeling van een angststoornis is pas succesvol als je geen of matig alcohol drinkt. Als je blijft drinken heeft een behandeling geen effect.

Alcohol als symptoombestrijder

Alcohol kan een hulpmiddel lijken om met angst om te gaan. Door de verdovende werking van alcohol demp je het angstige gevoel. Daardoor durf je bijvoorbeeld meer of is het makkelijker om te relativeren. De alcohol helpt als symptoombestrijder op korte termijn. Maar pas op: alcohol lost niets op. Door alcoholgebruik blijft het probleem bestaan. Daar komt bij dat er tolerantie optreedt voor de verdovende werking van alcohol: je hebt steeds meer alcohol nodig hebt om geen angst te voelen.

Overmatig alcoholgebruik zorgt er niet alleen voor dat angstklachten blijven bestaan. Op lange termijn zorgt overmatig alcoholgebruik er zelfs voor dat je nog angstiger wordt. Je komt in een negatieve spiraal: je drinkt alcohol om je niet angstig te voelen, maar daardoor word je angstiger, ga je meer alcohol drinken, nog angstiger enzovoort. Stoppen met alcohol drinken zorgt er vaak voor dat angstklachten vanzelf verdwijnen.

Stoppen met alcohol drinken?

Lukt het je niet om zelf te stoppen met alcohol drinken of om dat vol te houden? Dan kun je hulp krijgen via onze online behandeling. We bieden persoonlijke, laagdrempelige online hulp bij alcohol. Je hoeft nergens naartoe en logt in wanneer het jou uitkomt. Daardoor is de online hulp geschikt voor mensen met angstklachten. Als er sprake is van een fobie en de angstklachten zeer ernstig zijn, dan zal een andere vorm van hulp beter aansluiten om je alcoholgebruik onder controle te krijgen.