Disclaimer en privacy

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Parnassia Groep is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

  • Deze site geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoeld je van achtergrondinformatie te voorzien. Wanneer je psychische klachten hebt, raden wij aan contact op te nemen met je huisarts.
  • Op deze site staan zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden. Ze zijn indicatief, raadpleeg altijd je huisarts.
  • Namen van patiënten die je op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.
  • De beelden illustreren de tekst. De personen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en leiden niet per se aan het ziektebeeld waar ze bij beschreven staan.
  • Foto's op onze site mogen in geen geval hergebruikt worden.
  • Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan Parnassia Groep worden aangeboden, geldt dat de Parnassia Groep geen zeggenschap heeft over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Privacybeleid

Meer lezen over ons privacybeleid? Bekijk het volledige privacyreglement.(pdf)

Privacy en jouw dossier

Wil je weten wat de regels voor jouw dossier zijn?  Ga direct naar de pagina over privacy en jouw dossier.

Verwerkingsverantwoordelijke

Parnassia Groep, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24417607

Algemene contactgegevens

Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag

088 – 357 1 357

Online contactformulier

Contact opnemen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming:

Martin van Rijswijk (FG-nummer 000339 Autoriteit Persoonsgegevens)

088 – 357 13 57 | fg@parnassiagroep.nl