Ervaringen online hulp

Black out door alcohol

250x198+stoppen+met+alcohol.png

Een black out door overmatig alcoholgebruik is een tijdelijke hersenstoornis. Een black out kan optreden als je bij een gelegenheid overmatig alcohol drinkt. Op het moment van alcohol drinken lijkt er niets aan de hand, maar de volgende ochtend herinner je je niet meer wat er is gebeurd of wat je hebt gedaan.

Een black out door alcohol heeft te maken met geheugenverlies en is iets anders dan outgaan of bewusteloos raken. Bij een black out door overmatig alcoholgebruik heb je het gevoel dat er een gat in je geheugen zit. Op het moment van drinken leek er niets aan de hand, maar de volgende ochtend kan je je niets meer herinneren. Je weet niet meer wat je gedaan of gezegd hebt en wat er gebeurd is. Je fiets staat bijvoorbeeld niet thuis en je hebt geen idee waar die is en hoe je thuis gekomen bent.

Je hersenen functioneren bij een black out niet goed door de grote hoeveelheid alcohol die je gedronken hebt. Daardoor is de informatie uit het korte termijn geheugen niet doorgegeven aan het lange termijn geheugen. De informatie is niet opgeslagen in je hersenen. Je kan het je daarom nooit herinneren. Ook niet als anderen je vertellen wat je gedaan hebt of wat er gebeurd is.

Je kan ook een gray out krijgen door overmatig alcoholgebruik: je kunt je nog wel flarden herinneren, maar alleen zeer fragmentarisch. Je weet bijvoorbeeld nog wel waar je geweest bent en met wie, maar van een ruzie kun je je niets herinneren.

Weekend drinkers

Als je regelmatig een black out of een gray out hebt dan is de hoeveelheid alcohol die je drinkt schadelijk voor je hersenen. Bovendien is het vaak hebben van black outs een sterke aanwijzing dat je te veel alcohol drinkt. Als je niet minder gaat drinken, is de kans groot dat je last en problemen krijgt, als je die niet al hebt.

De online hulp van Alcohol onder Controle is ook bedoeld voor mensen die in het weekend veel alcohol drinken, maar die door de week niet of nauwelijks drinken. Als je de controle over je alcoholgebruik verliest zodra je begint met alcohol drinken en niet meer kan stoppen met alcohol drinken, als je geen rem hebt, dan kan online hulp ook heel geschikt zijn.