Alcoholverslaving voorkomen

Alcoholverslaving voorkomen

250x198+stoppen+met+alcohol.png

Mensen die incidenteel alcohol drinken, raken niet zo makkelijk aan alcohol verslaafd. Alcohol krijgt bij hen niet de gelegenheid om beschadigend werk te doen. Bij alcoholverslaving, vindt er beschadiging in het hersenweefsel plaats, waardoor je onmachtig wordt om met wilskracht en inzicht je alcoholgebruik onder controle te houden.

Wie in staat is om zich te beperken tot incidenteel alcohol drinken of zeer matig (hooguit twee glazen alcohol drinken) regelmatig gebruik, heeft een zeer laag risico op een alcoholverslaving.

Alcoholverslaving is een ernstige ziekte, die meestal pas ontdekt wordt als het te laat is. Vooral de twee symptomen liegen en bagatelliseren, brengen je op een dwaalspoor. Daardoor ben je zelf de laatste die in de gaten heeft wat er met je aan de hand is. Als je in een vroeg stadium hulp zoekt, dus op het moment dat het alcohol drinken uit de hand begint te lopen, kun je een alcoholverslaving voorkomen.

Hulp bij alcoholverslaving

Gelukkig hoort een alcoholverslaving tegenwoordig bij de verslavingsziektes die relatief makkelijk en goed te behandelen zijn. De behandeling van een alcoholverslaving moet altijd gericht zijn op het terugkrijgen van de controle over het alcohol drinken of op stoppen met drinken.

De minder ernstige vormen van alcoholverslaving kunnen met succes behandeld worden met online hulp. Ook kan online hulp nuttig zijn als alcohol drinken dagelijks en overmatig wordt en je een alcoholverslaving wilt voorkomen. Ernstiger vormen van alcoholverslaving moeten intensiever behandeld worden. Dan is online hulp niet genoeg. Belangrijk bij deze laatste behandeling is antizucht-medicatie. Dit zijn medicijnen, die de onmacht om je eigen wilskracht en denkkracht te gebruiken repareren. Daardoor krijg je weer de volle zeggenschap over je eigen alcoholgebruik en lukt het wel je alcoholgebruik te veranderen.