De online behandeling van Alcohol onder Controle, wordt vergoed door alle zorgverzekeringen in Nederland. Wil je jouw alcoholgebruik veranderen? Maar is de drempel te hoog om dat via je huisarts en zorgverzekering te doen? Door een subsidie van VWS is anoniem aanmelden, tijdelijk, ook mogelijk.

Gratis en anoniem hulp? Ga naar aanmelden.

Vergoeding via basisverzekering

Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zorg. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, apotheek en geestelijke gezondheidszorg. De online behandeling van Alcohol onder Controle valt onder de basisverzekering. Het is een internetbehandeling in de eerste lijn. Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed, maar dat een eigen risico van toepassing is. Hoe hoog jouw eigen risico is kun je nakijken in je polisvoorwaarden. Of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Eigen risico

Afhankelijk van eerder gemaakte zorgkosten kan de behandeling onder het eigen risico vallen. Je betaalt dan aan je zorgverzekeraar. Het kan dat je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar. Dan geldt hetzelfde: je moet het bedrag dat je als eigen risico hebt afgesproken betalen, voordat medische zorg door je zorgverzekering wordt vergoed.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ga naar aanmeldformulier vergoeding via zorgverzekering en vul het formulier in. Wij brengen je zorgverzekeraar op de hoogte dat je deelneemt aan een behandeling van de Parnassia Groep (holding waar Brijder onderdeel van is). Een eis van de zorgverzekeraars om de kosten te vergoeden, is dat wij een verwijsbrief van je huisarts hebben. Wij regelen de verwijsbrief voor je. Dat betekent wel dat we je huisarts op de hoogte stellen van je deelname aan de online behandeling.

Op het rekeningoverzicht van je zorgverzekering zal 'GGZ Zorg Parnassia Groep' worden vermeld. De zorgverzekeraar krijgt geen informatie over de inhoud van jouw online behandeling.