Leveringsvoorwaarden ggz

Als u zorg krijgt van één van organisaties van de Parnassia Groep dan zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van toepassing. Hierin staat aan welke afspraken wij ons als instelling moeten houden en ook welke afspraken voor u gelden. Naast deze voorwaarden geldt wat wettelijk is geregeld.