Ervaringen online hulp

Alcoholmisbruik

250x198+stoppen+met+alcohol.png

De termen alcoholmisbruik, alcoholverslaving, alcoholafhankelijkheid en alcoholisme worden in de volksmond door elkaar gebruikt. De DSM wordt in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg gebruikt om een diagnose te kunnen stellen.

De DSM 4 maakte nog een verschil tussen afhankelijkheid van alcohol en alcoholmisbruik. 

Er is sprake van alcoholmisbruik als je negatieve gevolgen van alcohol merkt. Alcoholmisbruik blijkt uit minstens 1 van de volgende 4 criteria:

 • Herhaaldelijk alcohol drinken met als gevolg dat het niet meer lukt om te voldoen aan verplichtingen op het werk, school of thuis.

 • Herhaaldelijk alcohol drinken in situaties waarin dit fysiek gevaarlijk is (bijvoorbeeld autorijden).

 • Door het gebruik van alcohol in aanraking gekomen met justitie.

 • Alcohol blijven drinken, ondanks dat daardoor een probleem ontstaat (sociaal, beroepsmatig, psychisch of lichamelijk). 

In de DSM 5, die binnen de verslavingszorg nu in gebruik is, zijn alcoholmisbruik en afhankelijkheid samengevoegd tot 1 diagnose: een stoornis in het gebruik van middelen.

Stoornis in gebruik van alcohol

Er is sprake van een stoornis is het gebruik van alcohol als minstens 2 van de volgende kenmerken binnen 1 jaar optreden.

 • Vaker en in meer drinken dan het plan was.

 • Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen.

 • Drinken en herstel van het drinken kosten veel tijd.

 • Sterk verlangen om te drinken.

 • Door alcoholgebruik tekortschieten op het werk, school of thuis.

 • Blijven drinken ondanks dat het problemen meebrengt in het relationele vlak.

 • Door het alcoholgebruik opgeven van hobby’s, sociale activiteiten of werk.

 • Voortdurend gebruik, zelfs wanneer je daardoor in gevaar komt

 • Voortdurend gebruik ondanks weet hebben dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt of verergert.

 • Grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen oftewel: tolerantie.

 • Het optreden van ontwenningsverschijnselen, die minder hevig worden door meer alcohol te drinken.

Ernst

Lichte stoornis in alcoholgebruik: 2 tot 3 symptomen
Matige stoornis in alcoholgebruik: 4 tot 5 symptomen
Ernstige stoornis in alcoholgebruik: 6 of meer symptomen

Hulp bij Alcoholmisbruik

Herken je jezelf in de diagnose alcoholmisbruik? Wil je stoppen met drinken of matig drinken? Online hulp kan je helpen. Kijk voor meer informatie over online hulp bij Online behandeling alcohol.