Ervaringen online hulp

Alcoholmisbruik

De termen alcoholmisbruik, alcoholverslaving, alcoholafhankelijkheid en alcoholisme worden in de volksmond door elkaar gebruikt. De DSM wordt in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg gebruikt om een diagnose te kunnen stellen.

De vorige versie van de DSM V, de DSM IV maakte nog een verschil tussen afhankelijkheid en misbruik. 

Er is sprake van alcoholmisbruik als iemand negatieve gevolgen van alcohol ondervindt. Alcoholmisbruik blijkt uit minstens 1 van de volgende 4 criteria:

  • Herhaaldelijk alcohol drinken met als gevolg dat het niet meer lukt om te voldoen aan verplichtingen op het werk, school of thuis.
  • Herhaaldelijk alcohol drinken in situaties waarin dit fysiek gevaarlijk is (bijvoorbeeld autorijden).
  • Door het gebruik van alcohol in aanraking gekomen met justitie.
  • Alcohol blijven drinken, ondanks dat daardoor een probleem ontstaat (sociaal, beroepsmatig, psychisch of lichamelijk). 

Hulp bij Alcoholmisbruik

Herken je jezelf in de diagnose alcoholmisbruik? Wil je stoppen met alcohol drinken of wil je matig alcohol drinken? Online hulp kan je helpen. Kijk voor meer informatie over online hulp bij Online behandeling alcohol.